Hoppa till innehåll

LIFE SYSTEM

Bioresonans, biofeedback, frekvens och energimedicin. Kärt barn….
L.I.F.E. är ett databaserat instrument som mäter och registrerar obalanser i kroppen. Dessa kan vara tidiga tecken på sjukdom innan man känner några symptom. Instrumentet kan dessutom korrigera dessa obalanser vilket kan leda till att sjukdom aldrig uppstår. Om symptom redan uppstått kan instrumentet lindra och ge ett ökat välbefinnande.
LIFE System kan hitta orsaker till problem, korrigera obalanser och stimulera kroppens egna självläkningssystem.

Life system hjälper kroppen läka sig själv

Många års forskning
Baserat på forskning sedan många år tillbaka i USA, Ryssland och Tyskland och erfarenheter från traditionell kinesisk medicin har man tagit fram ett instrument som elektriskt mäter kroppens energi-obalanser (som kan hjälpa oss att finna orsaken till problem) och som återställer balansen. När dessa obalanser korrigeras leder det i många fall leder till att problemen försvinner.
I Kina har man känt till detta fenomen i formen av akupunktur sedan tusentals år tillbaka och också lyckats både finna orsaken, lindra och ibland stoppa sjukdomar.

Vi består av frekvenser
I grund och botten består vi av energi. Allt levande är både materia och vågrörelser. Molekylära svängningar i våra celler åstadkommer elektromagnetiska frekvenser och allt levande har en viss frekvens, dvs. vibrerar med en viss våglängd. Virus, bakterier, svamp, parasiter och sjukdomar har alla sina resonans mönster

Kärlekens frekvens 528 Hz
Exempelvis har kalcium frekvensen 28Hz. Kärlekens frekvens är 528Hz. När du är i balans vibrerar dina organ med normala elektromagnetiska svängningstal. Celler, organ och ämnen har alla olika frekvenser.


Obalanser, som på sikt kan utvecklas till fysiska problem och sjukdomar, uppstår först på en energimässig och molekylär nivå. När något organ, eller om du emotionellt är i obalans är frekvenserna avvikande och detta kan avläsas med rätt utrustning.
Information om energivågor sänds till kroppen och resonansen av vågorna analyseras. På så sätt kan man mäta nedsatt metabolism i olika organ samt förekomst och nivåer av olika ämnen i kroppen.

Hjärnans biologiska hastighet är en till en tiotusendel av en sekund

Resultat på datorn efter balansering med LIFE

LIFE System balanserar och hjälper kroppen till läkning
För att balansera organ och ämnen kan man sända in specifika energivågor som stimulerar organ och celler att komma i resonans med energivågorna (oscillationerna). L.I.F.E.systemet är ett logiskt bioresonas-system av mycket hög kvalitet, som kopplas till klienten via remmar (harness) på pannan, handleder och anklar.
Systemet läser av frekvenser i kroppen samt sänder ut specifika frekvenspaket mellan 0,5 Hz och 250 000 Hz. När kroppen tar emot frekvenserna skapas en reaktion som mäts och tolkas av systemet. Resultatet kan avläsas på datorskärmen.

I databasen finns tusentals frekvensspektra till olika organ och kroppsdelar, vanliga bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, patogener etc.
Med hjälp av informationen kan LIFE systemet finna virus, bakterier, inflammationer, obalanser etc. som ligger bakom olika typer av fysiska och psykiska problem.
I nästa steg kan rätta frekvenser sändas tillbaka till kroppen via LIFE systemet.
Denna frekvensbehandling stimulerar kroppens egna självläkande processer och obalanserna kan korrigeras utan skadliga biverkningar.

Biofeedback är från instrument som utför EKG, EEG och EMG

Godkänt i Tyskland
L.I.F.E. är godkänd som medicinsk utrustning CE klass 2A av TUV i Tyskland, en av världens strängaste kontrollinstanser. Inget annat biofeedback system av denna typ har en klinisk kontrollerad dubbel blindstudie som bevisar att metoden fungerar. Detta är ett unikt kvalitetserkännande som innebär optimal trygghet för användare och klienter. Det medicinska godkännandet är baserat på en klinisk studie av diagnos av höft-och knäartros. Terapi delen i programmet är inte del i konformitets-utvärderingen och den delen har därför ”bara hypotetiskt värde”

Life system är ett instrument, en dator samt harness för huvud, fot och hand
Life System med dator, instrument och fyra olika harness

Vilka använder LIFE och till vad?
L.I.F.E. system används sedan flera år av professionella terapeuter, osteopater, biopater, naturo-pater, homeopater, psykologer, sjukgymnaster, läkare och veterinärer m.fl. runt om i världen för förebyggande hälsovård,

Stresshantering och energibalansering.
Med detta holistiska system kan man finna orsakerna till problem, korrigera obalanser och stimulera kroppens egna självläkande mekanismer, med stor framgång. Detta kan leda till en bättre hälsa, ökat välbefinnande och en bättre livskvalitet, utan skadliga biverkningar.