Hoppa till innehåll

LIFE hjälper kroppen läka sig själv!

Bioresonans, biofeedback, frekvens och energimedicin. Kärt barn….
L.I.F.E. är ett databaserat instrument som hjälper kroppen läka sig själv. Instrumentet mäter och registrerar obalanser i kroppen. Dessa kan vara tidiga tecken på sjukdom innan man känner några symptom. Instrumentet kan dessutom korrigera dessa obalanser vilket kan leda till att sjukdom aldrig uppstår. Om symptom redan uppstått kan instrumentet lindra och ge ett ökat välbefinnande.
LIFE System kan hitta orsaker till problem, korrigera obalanser och stimulera kroppens egna självläkningssystem.
LIFE hjälper kroppen läka sig själv.

Life system logo hjälper kroppen läka sig själv

Många års forskning

Baserat på forskning sedan många år tillbaka i USA, Ryssland och Tyskland och erfarenheter från traditionell kinesisk medicin har man tagit fram ett instrument som elektriskt mäter kroppens energi-obalanser (som kan hjälpa oss att finna orsaken till problem) och som återställer balansen. När vi korrigerar dessa obalanser leder det i många fall leder till att problemen försvinner Kina har man känt till detta fenomen i formen av akupunktur sedan tusentals år tillbaka och också lyckats både finna orsaken, lindra och ibland stoppa sjukdomar.


Virus, svampar och bakterier har alla sin resonans

Vi består av frekvenser

I grund och botten består vi av energi. Allt levande är både materia och vågrörelser. Molekylära svängningar i våra celler åstadkommer elektromagnetiska frekvenser och allt levande har en viss frekvens, dvs. vibrerar med en viss våglängd. Virus, bakterier, svamp, parasiter och sjukdomar har alla sina resonans mönster

Hjärnans biologiska hastighet är en till en tiotusendel av en sekund

Kärlekens frekvens 528 Hz

Exempelvis har kalcium frekvensen 28Hz och kärlekens frekvens är 528Hz. När du är i balans vibrerar dina organ med normala elektromagnetiska svängningstal. Celler, organ och ämnen har alla olika frekvenser.
Obalanser, som på sikt kan utvecklas till fysiska problem och sjukdomar, uppstår först på en energimässig och molekylär nivå. När något organ eller om du emotionellt inte är i balans så är frekvenserna avvikande och detta kan man läsa av med rätt utrustning.
Information om energivågor sänds till kroppen och resonansen av vågorna analyserar instrumentet och på så sätt kan man mäta nedsatt metabolism i olika organ och dessutom förekomst och nivåer av olika ämnen i kroppen.

Resultat på datorn efter balansering med LIFE Resultatet kan hjälpa kroppen läka sig själv

LIFE System balanserar och hjälper kroppen till läkning

För att balansera organ och ämnen kan man sända in specifika energivågor som stimulerar organ och celler att komma i resonans med energivågorna (oscillationerna). L.I.F.E.systemet är ett logiskt bioresonas-system av mycket hög kvalitet som man koppla till klienten via remmar (harness) på pannan, handleder och anklar.
Systemet läser av frekvenser i kroppen samt sänder ut specifika frekvenspaket mellan 0,5 Hz och 250 000 Hz. När kroppen tar emot frekvenserna skapas en reaktion som mäts och tolkas av systemet och dessutom sedan kan resultatet avläsas på datorskärmen.

Godkänt i Tyskland

L.I.F.E. är godkänd som medicinsk utrustning CE klass 2A av TUV i Tyskland, en av världens strängaste kontrollinstanser. Inget annat biofeedback system av denna typ har en klinisk kontrollerad dubbel blindstudie som bevisar att metoden fungerar.
Detta är ett unikt kvalitetserkännande som innebär optimal trygghet för användare och klienter. Det medicinska godkännandet är baserat på en klinisk studie av diagnos av höft-och knäartros. Terapi delen i programmet är inte del i konformitets-utvärderingen och den delen har därför ”bara hypotetiskt värde”


Vilka använder Life och till vad?

Professionella terapeuter använder sedan flera år L.I.F.E. system. I Turkiet får LIFE endast användas av läkare men osteopater, biopater, naturo-pater, homeopater, psykologer, sjukgymnaster, läkare och veterinärer m.fl. runt om i världen använder LIFE för förebyggande hälsovård samt för att balansera upp kroppen så att den kan börja läka sig själv.

Stresshantering och energibalansering

Med detta holistiska system kan man finna orsakerna till problem, korrigera obalanser och stimulera kroppens egna självläkande mekanismer, med stor framgång. Detta kan leda till en bättre hälsa, ökat välbefinnande och en bättre livskvalitet, utan skadliga biverkningar.
LIFE system hjälper kroppen läka sig själv