Hoppa till innehåll

Vad kan LIFE göra?


Stresshantering och energibalansering
LIFE System kan hitta orsaker till problem, korrigera obalanser och stimulera kroppens egna självläkningssystem.
En balansering med LIFE System kan leda till bättre hälsa, ökat välbefinnande och en bättre livskvalitet, utan skadliga biverkningar.
LIFE System är förebyggande hälsovård. Vi behandlar orsaken till problemen, inte symptomen.
Kroppen kan läka sig själv.

En fysisk, emotionell faktor kan orsaka spänning i kropp o själ och leda till sjukdom.
En fysisk, emotionell faktor kan orsaka spänning i kropp o själ och leda till sjukdom.

Life System är bra som förebyggande hälsovård.
Beroende på hur länge kroppen varit ”sjuk” och haft obalanser, så krävs upprepade balanseringar för att uppnå tillfredsställande resultat.

Vi kan hjälpa till med problem som: smärta, värk, trötthet, idrottsskador, hosta, infektioner, urinvägsbesvär, sömnsvårigheter, mage-tarm, eksem, depressioner, idrottsskador, vitamin/mineralbrister, känslomässiga obalanser bakterieobalans, osv

Hur fungerar LIFE?


Systemet är ett programmerbart elektro-medicinskt system som mäter kroppens elektriska aktivitet via bio-impedans. LIFE systemet består av en box med högkvalitativ elektronik, som är maximalt avskärmad och fri från elektrosmog och som ansluts till en dator.
Till boxen kopplas harness (sele)för pannan, hand-och fotleder.
På harnessen finns LED (Light Emitting Diods) som förstärker terapieffekterna.

Instrument och sele förvaras i en hållbar väska som är lätt att ta med.

Meridianer

Meridianer är kroppens motorvägar

En meridian är en ”motorväg av energi”
i kroppen.
När energin kan flöda fritt, är kroppen
balanserad och frisk.
Om energin blockeras eller försvagas
uppstår obalans i meridiansysemet. Man
mår dåligt och har ont.

Inte diagnos

Man kan inte ställa diagnos och få reda på vad man har för ”fel” eller sjukdom.
I stället balanserar vi (skickar frekvenser) kroppens obalanser.
LIFE system hjälper kroppen läka sig själv. Dataprogrammet är logiskt och enkelt att använda med en stabil och avancerad databas, anpassat också för nyare versioner av Windows.
I reaktivitetstesten mäts kroppens reaktioner på ca 7 000 ämnen under ca 6 minuter, utan påverkan från terapeuten.

Aura testning i LIFE systemet

Aura balansering i LIFE system

Terapimöjligheterna i LIFE är många

Det finns 15000 program fördelade på olika grupper. Resultatet presenteras i en överskådlig tabell.

Age/Miasms
Allergies
Animal/Pet Specific
Bone/Muscle/Nerves
Brain
Colour and Chakra
Cosmetic
Dental
Detox
Homeopathy
Hormones

Mental – Emotional – NEP
Rife – Simili
Spinal
Sports and Injury
Timed Specific, 1200 olika möjligheter
Vitamin/Mineral/Amino Acid med
”Vega test” funktion för olika preparat
Manuell frekvensgenerator för ”egna” frekvenser och databaser.